ជំរុញ​ការលក់​ក្នុងស្ថានភាព​លំបាក

Intermediate 0(0 Ratings) 0 Students enrolled
Created by សាវឿន ស៊ូ Last updated Wed, 20-Jan-2021 Khmer
What will i learn?

Curriculum for this course
17 Lessons 01:24:17
Motivate sales in difficult situation
17 Lessons 01:24:17 Hours
 • Introduction 00:00:58 Preview
 • 1.1 ហេតុការណ៍បង្កើតអារម្មណ៍និងប្រតិកម្ម 00:04:56
 • 1.2​ ស្ថានភាពអារម្មណ៍នៅពេលជួបហេតុការណ៍ល្អនិង មិនល្អ 00:02:29
 • 1.3 អារម្មណ៍បង្កើត និងមិនបង្កើតលទ្ធផល 00:03:04
 • 1.4 វិធីរកិលអារម្មណ៍ដើម្បីបង្កើតលទ្ធផល 00:04:48
 • 1.5 វិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងជំរុញទឹកចិត្តដើម្បីបង្កើតលទ្ធផល 00:06:15
 • 2.1 បន្ទាប់គោលដៅដោយស្វ័យ្របវត្តិ 00:06:20
 • 2.2 បារម្ភខ្លាំង​ និងបាត់បង់ទំនុកចិត្ត 00:02:18
 • 2.3 លក់តាមទម្លាប់ខ្វះភាពបត់បែន 00:01:58
 • 3.1 សេចក្ដីផ្ដើម 00:01:21
 • 3.2 ដោះស្រាយការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួន 00:09:48
 • 3.3 ដោះស្រាយការលំបាកសម្រាប់សមាជិកក្នុងក្រុម 00:07:06
 • 4.1 សេចក្ដីផ្ដើម 00:02:24
 • 4.2 ការសិក្សាហេតុការណ៍លំបាក ឬវិបត្តិ 00:14:05
 • 5.1 សេចក្ដីផ្ដើម 00:00:37
 • 5.2 ការវិភាគការលំបាក​ SWOT 00:07:27
 • 5.3 ការសម្រេចជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តបង្កើតការលក់ 00:08:23
Requirements
 • មិនមានការតម្រូវការ
+ View more
Description
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 7 Students
 • 7 Courses
+ View more
ស៊ូ សាវឿន មាន​បទពិសោធ​ជាង​១៥ឆ្នាំ​​ក្នុង​ការបណ្តុះបណ្តាល​ បង្វឹក​ និង​​តែងនិពន្ធ​​លើ​ជំនាញលក់ ​សេវាកម្ម​​អតិថិជន​ និង​​ជំរុញទឹកចិត្ត។​ បន្ថែម​ពីនេះ ​សាវឿន​​ធ្លាប់​កាន់​តួនាទី​សំខាន់​ៗ​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​។​ គាត់​ធ្លាប់​កាន់​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​​ប្រចាំតំបន់​និង​នាយកថ្នាក់ជាតិ​​ ទាក់ទងនឹង​​វិស័យ​លក់​ផលិតផល​និង​​សេវាកម្ម​​ ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​​ស្រាវ​ជ្រាវ​និង​​អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ​និង​ធ្វើ​ជា​គ្រូបណ្តុះបណ្តាល​​និង​បង្វឹក​ជំនាញ​លក់​​នៅក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​អន្តរជាតិ​ថែមទៀត​។ ក្រៅពីការងារនៅ​ក្នុងស្ថាប័ន​​ សាវឿន​​ចេញបង្រៀន​ជំនាញ​លក់នៅខាង​ក្រៅ ​និង​នៅមហាវិទ្យាល័យ​ថែមទៀត។

បន្ថែមពីលើ​បទពិសោធការងារ​ សាវឿន​​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​​ថ្នាក់បរិញ្ញា​បត្រ​​ផ្នែកអប់រំ ​បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​ធុរកិច្​ច និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​​ផ្នែក​គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ។ ​ក្រៅពីការសិក្សា​​នៅមហាវិទ្យាល័យ ​សាវឿន​​បានចូលរួមសកម្មភាព​ស្រាវជ្រាវ​គរុកោសល្យ​​ វិធីសាស្ត្របង្រៀន​ និង​​ចិត្តសាស្ត្រ​​បង្រៀន​​រយៈពេល​៣ឆ្នាំ ​និង​ចូលរួម​សកម្មភាព​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ពីឥរិយាបថ​មនុស្ស​​រយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​។

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
$19.99
Buy now
Includes:
 • 01:24:17 On demand videos
 • 17 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv